Veri Kayıt Sistemi Nedir?

KVKK kanununda “belirli bir konuya ilişkin,bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” AÇIK RIZA olarak tanımlanmaktadır. Bir kişinin açık rızası alınmadan kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi kanunen mümkün değildir. Aynı şekilde kişisel verilerin aktarımı ve yurtdışına aktarımı da kanunen yasaklanmıştır.

Açık rıza beyanında açık rızanın 3 unsuru bulunmalıdır
• Belirli bir konuya ilişkin olması
• Rızanın bilgilendirmeye dayanması
• Özgür iradeyle açıklanması
Açık rıza metninde genel bir ifadeyle bu 3 unsuru içermeyen “kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum” şeklindeki beyanlar geçersizdir. Bu nedenle açık rıza metinlerinde mutlaka bu 3 hususa özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca veri sorumlusunun veri amacının değişmesi ve veya veri aktarımı yapılmasını gerektiren durumlarda da da açık rıza alınması gerekir.

Veri Envanteri, VERBİS kaydı öncesi kişisel veri envanteri oluşturulması gerekmektedir. Veri envanteri oluşturulurken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Veri envanterine göre yapılan VERBİS kaydının güncel tutulabilmesi için veri envanteride güncel tutulmalı ve bu konuda hassasiyet gösterilmedir. VERİ KAYIT SİSTEMİ yazılımı ile VERBİS kayıtlarının güncel tutulabilmesi için size yardımcı olmaktadır.

Açık rıza beyanında açık rızanın 3 unsuru bulunmalıdır
• Belirli bir konuya ilişkin olması
• Rızanın bilgilendirmeye dayanması
• Özgür iradeyle açıklanması
Açık rıza metninde genel bir ifadeyle bu 3 unsuru içermeyen “kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum” şeklindeki beyanlar geçersizdir. Bu nedenle açık rıza metinlerinde mutlaka bu 3 hususa özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca veri sorumlusunun veri amacının değişmesi ve veya veri aktarımı yapılmasını gerektiren durumlarda da da açık rıza alınması gerekir.

TTR Bilişim © 2019. KVKK Süreç Danışmanlığı - VeriKayıtSistemi.com Her hakkı saklıdır.